Sanskriet Recitatie Groep

Bhagavad Gita Recitatie

Hans wil binnenkort een groep starten die hij wil opleiden in het correct reciteren van de Bhagavad Gita, een zeer belangrijk geschrift uit de vedische traditie.  Het wordt ook wel de Veda in een notendop genoemd. Het is de dialoog vlak voor een grote oorlog, tussen Krishna en Arjoena die in hevige tweestrijd verkeert en aan Krishna vraagt hoe te handelen.

Krishna's onderricht aan zijn toegewijde leerling midden op het slagveld.
Krishna onderwijst de hoogste kennis aan Arjuna, de beste boogschutter in zijn tijd.

Onderwerpen die aan bod komen zijn het sanskriet alfabet zowel in westerse vorm als het devanagari schrift. Sommige letters komen niet in ons alfabet voor. Om ze toch weer te geven wordt gebruik gemaakt van zgn. diakritische tekens (zoals in Duits de Umlaut, in het Frans accent circumflex, in Nederlands trema, etc.)

Hans ergert zich al jaren aan verkeerde uitspraak van Sanskriet woorden. Voor hem is deze taal heilig en vindt dat als je er dan toch gebruik van maakt kun je het maar beter correct doen. Ook het ritme is van groot belang. Zo heb je lange en korte lettergrepen, zware en lichte. Dit speelt een belangrijke rol in het juist reciteren van een Sanskriet tekst.

De Bhagavad Gita is hoofdzakelijk in shloka metrum ook wel Anushtubh genaamd.

Hans biedt een serie van 18 lessen aan waarbij in iedere les een hoofdstuk van de Bhagavad Gita doorgenomen wordt. Aan het einde van de serie kun je zelfstandig correct Sanskriet reciteren. En als je heel ijverig wil zijn zou je dat ook nog in het Devanagari schrift kunnen. Maar dat is niet echt noodzakelijk.

Kosten €  12,50  per les van een uur.
Totaal :  €  225.

Hieronder kun je je aanmelden. Je krijgt dan bericht over alle praktische details, zoals betalingswijze en startdatum van de cursus.

    Docent Sanskriet

    Hans de Rijk

    Hans heeft bijna 20 jaar deelgenomen aan het Purusha programma van Maharishi Mahesh Yogi. Gedurende die tijd heeft hij allerlei plaatsen bezocht waar Maharishi de invloed wilde scheppen van een grote groep mediterende en TM-Sidhi’s beoefenende alleenstaande mannen. Het idee was om een golf van harmonie en coherentie in de samenleving te genereren en vooral op plekken waar dat hard nodig was.  Zo’n groep werkt vele malen sterker dan losse individuen die mediteren. Het is te vergelijken met een laserstraal waarvan het licht zeer coherent is en daarom veel krachtiger dan gewoon licht.

    Hans heeft in zijn Purusha tijd naast zijn dagelijkse meditatie en siddhi beoefening zich verdiept in het Sanskriet en met name het reciteren van teksten uit de Vedische literatuur.